THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh mẫu hộ chiếu Việt Nam

Từ ngày 01/01/2023, Việt Nam sẽ triển khai cấp mẫu hộ chiếu mới, được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2022/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 31/12/2022.

Hộ chiếu được cấp trước ngày 01/01/2023 theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Tuy Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2023 nhưng hiện nay các Cơ quan đại diện ở nước ngoài vẫn chưa được cấp phát mẫu hộ chiếu mới để cấp đổi cho công dân.

Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

 

                                         

VISA 

I. Để xin thị thực vào Việt Nam, Quý vị có các lựa chọn sau:

1. Trong trường hợp Quý vị đã có công văn của cơ quan thẩm quyền Việt Nam đồng ý cho cấp thị thực tại Tổng Lãnh sự quán (do cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh của Quý vị làm thủ tục xin công văn này) thì Quý vị có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán

2. Trong trường hợp Quý vị chưa có công văn nêu ở điểm 1. thì Quý vị có thể:

a) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh của Quý vị làm thủ tục với cơ quan thẩm quyền Việt Nam rồi thực hiện thủ tục như nêu ở điểm 1.;

b) Trực tiếp đăng ký xin thị thực điện tử (e-visa) trên trang web do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trực tiếp quản lý tại địa chỉ (https: //evisa.xuatnhapcanh.gov.vn).

Nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh trong quá trình xin thị thực điện tử, đề nghị Quý vị chủ động liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo hộp thư điện tử: foreigners@immigration.gov.vn hoặc đường dây nóng: +84.24.382.640.26

II. Một số lưu ý

* Sau khi nhận được thị thực, Quý vị cần kiểm tra lại các thông tin trên thị thực đã được cấp. Trong trường hợp có sai sót hoặc cần thay đổi, xin liên hệ Tổng Lãnh sự quán để được giải quyết. Nếu không, Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót (nếu có).

* Thời hạn lưu trú: visa được cấp có thời hạn từ ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam do Quý vị cung cấp trên tờ khai. Quý vị có thể nhập cảnh Việt Nam kể từ ngày visa bắt đầu có hiệu lực cho đến trước ngày visa hết hiệu lực.