CẤP HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU

Hồ sơ gồm:
– 01 tờ khai theo mẫu X02 ban hành kèm theo TTLT số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/08/2013;
– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6cm, phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;
– Bản sao giấy tờ làm căn cứ để cấp hộ chiếu theo quy định. Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;
– Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ chứng minh người đề nghị cấp hộ chiếu đang có mặt ở nước sở tại (thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy xác nhận cư trú ở nước sở tại, tờ khai nhập cảnh….)
– Trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp thêm 01 bản sao giấy khai sinh; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải nộp kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của trẻ em đó. Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu. Tờ khai do cha, mẹ khai và ký thay; nếu do cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ khai và ký thay thì xuất trình giấy tờ chứng minh là cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.
– Trường hợp cha hoặc mẹ đề nghị cấp chung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì khai chung vào tờ khai của cha hoặc mẹ, nộp 02 ảnh cỡ 3 x 4 cm của trẻ em đó và giấy tờ kèm theo như trường hợp trẻ em đề nghị cấp riêng hộ chiếu; không cấp chung vào hộ chiếu của người giám hộ./.

2013