CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Hồ sơ gồm:

– Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (mẫu TP/HT-2012-TKCLBCGKS);
– Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có);
– Bản chụp hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu kèm theo bản chính để đối chiếu/.