CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH

Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;
– Bản chụp hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu kèm theo bản chính để đối chiếu./.