CẤP LẠI HỘ CHIẾU

Cấp lại hộ chiếu bị hỏng, hết hạn sử dụng,
hoặc hộ chiếu còn hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi

Hồ sơ gồm:
– 01 tờ khai theo mẫu X02 ban hành kèm theo TTLT số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/08/2013;
– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6cm, phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;
– Bản sao giấy tờ làm căn cứ để cấp hộ chiếu theo quy định. Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;
– Hộ chiếu đã được cấp./.