CẤP LẠI HỘ CHIẾU DO BỊ MẤT

Trường hợp đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất
Hồ sơ gồm:

– Tờ khai và ảnh tương tự quy định nêu trên;
– 02 ảnh theo quy định;
– Đơn trình báo mất hộ chiếu có xác nhận của chính quyền sở tại;
– Giấy tờ làm căn cứ cấp lại hộ chiếu theo quy định nêu trên. Nếu hộ chiếu trên do chính TLSQ cấp thì không yêu cầu nộp giấy tờ làm căn cứ cấp lại hộ chiếu./.

2013