CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN THẢO SẴN

Hồ sơ gồm:

– Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;
– Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
– Bản sao giấy tờ tùy thân (bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế), Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện (nếu là người đại diện);
– Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
– Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao phải nộp trong hồ sơ có thể là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không cần phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu./.