ĐĂNG KÝ VIỆC CHA, MẸ NHẬN CON

Người yêu cầu nhận cha, mẹ, con phải nộp trực tiếp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán.

Hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký việc nhận con theo mẫu TP-HT-2012-TKCMC.1; hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ theo mẫu TP/HT-2012-TKCMC.2 (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự); hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ theo mẫu TP/HT-2012-TKCMC.3 (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ); Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.1 (có yếu tố nước ngoài);
– Bản chụp Giấy khai sinh (xuất trình bản chính để đối chiếu) của người con;
– Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có);
– Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người có đơn xin nhận con và người được nhận là con (xuất trình bản chính để cán bộ lãnh sự đối chiếu)./.

2013