ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH, TỬ, KẾT HÔN, NHẬN NUÔI CON NUÔI

Hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký lại việc sinh (mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS); hoặc Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH); hoặc Tờ khai đăng ký lại việc tử (mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT) hoặc Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (mẫu TP/CN-2011/CN.04).
– Trường hợp đăng ký lại tại CQĐD không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của CQĐD nơi đã đăng ký hộ tịch trước kia cho đương sự xác nhận về việc đã đăng ký hộ tịch cho đương sự, trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
– Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế của người có đơn yêu cầu (xuất trình bản chính để đối chiếu);
-Bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan;
– Các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh sự kiện hộ tịch được đăng ký lại là đúng sự thật (nếu có)./.

2013