CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA THI HÀI, DI HÀI VỀ NƯỚC

Hồ sơ gồm:
– 01 đơn đề nghị đưa thi hài, di hài về nước (mẫu 01/NG-LS);
– Giấy tờ của người đề nghị cấp giấy phép: Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của người đề nghị; 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân với người chết; 01 bản chụp sổ hộ khẩu của người đề nghị trong trường hợp người chết là người Việt Nam cư trú ở nước ngoài hiện có người thân thường trú ở trong nước; 01 bản gốc văn bản ủy quyền hoặc văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;
– Giấy tờ chứng minh người chết thuộc diện được phép chuyển di hài, thi hài về Việt Nam: Bản gốc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người chết (nếu có); 01 bản chụp giấy phép thường trú tại Việt Nam nếu người chết là người nước ngoài; 01 bản chụp giấy chứng tử do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc CQĐD cấp; 01 bản chụp giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đối với thi hài); giấy chứng nhận khai quật và giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đối với hài cốt); giấy chứng nhận hỏa thiêu (đối với tro cốt).
– 01 bản chụp đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương (mẫu 02/NG-LS) có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của Việt Nam cấp hoặc cơ quan quản lý nghĩa trang, nếu người chết thuộc diện là người Việt Nam cư trú ở nước ngoài nêu trên./.

2013