SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU

Trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu gồm: điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu; bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ.

Hồ sơ gồm:

– 01 Tờ khai theo mẫu;
– 02 ảnh theo quy định: 01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời;
– Trường hợp đề nghị điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân thì nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó (nếu là bản chụp thì phải xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu).
– Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ: Nếu trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài thì CQĐD Việt Nam chỉ bổ sung vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ những trẻ em có quốc tịch Việt Nam. Đối với trường hợp này, cha hoặc mẹ của trẻ có thể nhận hộ chiếu qua bưu điện hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận. Trường hợp nhận kết quả qua đường bưu điện thì ghi rõ trong tờ khai và nộp cước phí theo quy định của bưu điện nước sở tại; trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì người được ủy quyền khi đến nhận hộ chiếu phải xuất trình giấy tùy thân, nộp giấy biên nhận hồ sơ và giấy ủy quyền./.