CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỮ KÝ

Cấp bản sao từ sổ gốc
Đối tượng yêu cầu
-Người được cấp bản chính.
-Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền của người được cấp bản chính.
-Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

Hồ sơ
-Người yêu cầu có thể trực tiếp hoặc gửi yêu cầu của mình qua đường thư tín đến CQĐD nơi quản lý sổ gốc.
Hồ sơ gồm:
+ Phiếu yêu cầu; xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu.
+ Trong trường hợp người yêu cầu không phải là người được cấp bản chính thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
+ Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ được quy định tại khoản này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Chứng thực bản sao từ bản chính
Hồ sơ gồm: phiếu yêu cầu; bản chính; bản sao cần chứng thực; phí và lệ phí;

Chứng thực chữ ký của cá nhân trên giấy tờ, văn bản
Chứng thực chữ ký là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực.
Hồ sơ : Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
a) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó./.