Liên hệ

THÔNG BÁO

Hiện nay do trục trắc kỹ thuật nên tổng đài điện thoại của Tổng Lãnh sự quán không hoạt động. Quý công dân vui lòng liên hệ với Tổng Lãnh sự quán qua số điện thoại khẩn cấp 0470111668.

Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Trân trọng,

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam
tại Perth, Australia

Địa chỉ:

Level 8, 16 St Georges Terrace,
Perth, WA 6000

Địa chỉ gửi thư:

PO Box 3122
East Perth
WA 6892

Giờ làm việc:

Sáng:  09.00 – 12.30
Chiều: 13.30 – 17.00
Thứ Hai – Thứ Sáu

 

ĐT: 08-92211158 / 93253642 / 93253645
Di động: 0470 111 668
Email: vnconsulate.perth@gmail.com